BLOG

 

Our thanks to The Improve Group

Our thanks to The Improve Group for their help in documenting our successes, learning lessons with the Lao community in Minnesota to address tobacco use & risks it poses to our families and the long-term opportunities for the Lao people with the help of Blue Cross...

Think about the long-term effects of smoking

ການສູບຢາບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ ມີແຕ່ເສັຍ ກັບເສັຍ ເສັຍສຸຂະພາບ ເສັຍເງີນສູບຕໍ່ໄປມີແຕ່ໂຣກພັຍໃຂ້ເຈັບ ມັນໄປທຳຮ້າຍທຸກສ່ານຂອງຣ່າງກາຍ ເລີກສູບມື້ນິ້ ກະບໍ່ຊ້າເກີນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເລີກ ໂທ (612)374-4967 Ms Chongchith Saengsudham....

Students Visit from Warroad

The Lao Assistance Center recently had some great outreach with young students from Warroad, Minnesota along with with Lao Student Association - Minnesota, U of M alumni, to discuss their path and future. It’s the first time we did this. The students were very excited...

Can SNAP help you?

SNAP ເເມ່ນໂຄງການຂອງຮັຖທີ່ຊ່ອຍບຸກຄົນ ເເລະຄອບຄົວທີ່ມີຮາຍໄດ້ປານກາງ ເເລະຕໍ່າເເລະຖືກັບເງື່ອນໄຂທີ່ທາງຮັຖໄດ້ກຳນົດ, ທ່ານກໍມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບບັດໄປຊື້ອາຫານ. ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ ທີ່ສູນກາງຊວ່ຍເຫລືອລາວ...

Share This