ໃບຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮັຖ ຊວ່ຍຄ່າໄຟຟ້າ ເເກັສ ໃນຮະດູຫນາວປີນີ້ ເປີດຮັບສມັກເເລ້ວ ສເພາະສຳຮັບ ຜູ້ທີ່ມີຮາຍໄດ້ຕໍ່າ ເທົ່ານນັ້ນ. ໃບສະມັກເເລະຕ້ອງການຊວ່ຍປະກອບເອກກະສານໃຫ້ ຕິດຕໍ່ທີ່ສູນກາງ ຊວ່ຍເຫືລອລາວຮັຖມິນນີໂຕ. 2017-2018 Energy Assistance Program Applications Now Available. The cold weather is here! CAP-HC is accepting applications for the 2017-2018 Energy Assistance Program (EAP) season. EAP is a federally-funded program that provides financial assistance to low income households to help them maintain electricity and heat during the winter months.

Assistance is available to all eligible Hennepin County residents, including the City of Minneapolis.

Share This